Belajar Bahasa Sunda: di Balik Khasiat Buah-Buahan dan Sayuran untuk Kesehatan





Sangkan hidep paham kana eusi bacaan, ayeuna hidep dibagi jadi lima kelompok. Tiap kelompok ngajawab pertanyaan nu geus disadiakeun.
(Supaya kalian paham akan isi bacaan, sekarang kalian akan dibagi lima kelompok. Tiap kelompok menjawab pertanyaan yang sudah disediakan.)

Kelompok 1:
1) Catet aya zat naon nu dikandung ku buah apel?
(Catat ada zat apa saja yang dikandung buah apel?)
Jawaban: Mineral, vitamin, asam amino, jeung gula alami.
(Mineral, vitamin, asam amino, dan gula alami.)

2) Bisa dipaké ubar naon waé buah apel téh?
(Apel bisa dipakai obat apa saja?) 
Jawaban: Apel mantuan meresihan saluran dahareun jeung meresihkeun ginjel, bisa dipaké daya tahan awak.
(Apel membantu membersihkan saluran pencernaan dan membersihkan ginjal, bisa dipakai daya tahan tubuh.)

3) Sangkan jadi ubar, kudu dikumahakeun apel téh?
(Supaya jadi obat, apel harus dibagaimanakan?)
Jawaban: Pikeun ngubaran kasakit, dianjurkeun nginum jus apel satengah létér dina sapoéna.
(Untuk mengobati pentakit, dianjurkan minum jus apel setengah liter dalam sehari.)

Kelompok 2:
1) Di lebah mana kentang téh loba ngandung gizina?
(Di bagian mana kentang yang mengandung gizi?)
Jawaban: Gizina téh aya dina handapeun cangkangna.
(Gizinya ada di bawah cangkang/kulitnya.)

2) Naon sababna mun mesék kentang ulah jero teuing?
(Apa sebabnya kalau mengupas kentang jangan terlalu dalam?)
Jawaban: Ngarah gizina henteu kapiceun.
(Supaya gizinya tidak terbuang.)

3) Bisa dipaké ubar naon waé beuti kentang téh?
(Bisa dipakai obat apa saja bibit kentang?)
Jawaban: Kentang bisa mantuan ngaleungitkeun karedut handapeun panon jeung bareuh panon sarta ubar rieut.
(Kentang bisa membantu menghilangkan kerutan di bawah mata dan mata bengkak serta obat sakit kepala.)

Kelompok 3:
1) Naon gunana bawang bodas téh pikeun kaséhatan?
(Apa gunanya bawang putih bagi kesehatan?)
Jawaban: Hasiatna téh bisa muka saluran getih jeung antibiotik anu hadé.
(Khasiatnya bisa membuka saluran darah dan antibiotik yang baik.)

2) Ti baheula mula bawang bodas téh sok dipaké ubar. Ubar naon waé nu bisa dicageurkeun ku bawang bodas?
(Dari dulu bawang putih biasa dipakai obat. Obat apa saja yang bisa disembuhkan dengan bawang putih?)
Jawaban: Bawang bodas biasa dipaké ngubaran panas, batuk, bronhitis, jeung kasakit tikoro.
(Bawang putih biasa dipakai mengobati panas, batuk, bronhitis, dan sakit tenggorokan.)

3) Mun dicampurkeun kana susu, bawang bodas téh naon hasiatna?
(Kalau dicampur dengan susu, apa khasiat bawang putih?)
Jawaban: Mun dicampurkeunana kana susu, bawang bodas bisa ngurangan kasakit darah tinggi jeung rieut.
(Kalau dicampurkan dengan susu, bawang putih bisa mengurangi penyakit darah tinggi dan sakit kepala.)

Kelompok 4:
1) Lebah mana bédana bawang bodas jeung bawang beureum téh?
(Bagian mana bedanya bawang putih dan bawang merah?)
Jawaban: Béda jeung bawang bodas, ari bawang beureum mah bisa maéhan kuman, luar atawa jero awak urang.
(Beda dengan bawang putih, kalau bawang merah bisa membunuh kuman, bagian luar atau dalam badan kita.)

2) Bisa dipaké keur ngubaran naon waé bawang beureum téh?
(Bawang merah bisa dipakai mengobati apa?)
Jawaban: Bawang beureum, hasiatna ngalancarkeun saluran dahareun jeung pamiceunan hamperu sarta nurunkeun tekanan getih.
(Bawang merah khasiatnya bisa melancarkan saluran pencernaan dan limpa serta tekanan darah.)

3) Keur pertolongan pertama, bawang beureum téh bisa dipaké keur ngubaran naon?
(Untuk pertolongan pertama, bawang merah bisa dipakai buat mengobati apa?)
Jawaban: Mun aya nu demam jeung salésma.
(Kalau ada demam dan flu.)

Kelompok 5:
1) Ari wortel téh bisa dipaké pikeun ningkatkeun naon?
(Kalau wortel bisa dipakau buat meningkatkan apa?)
Jawaban: Gunana pikeun nambahan jumlah ‘butir darah mérah’.
(Gunanya buat menambah butir darah merah.)

2) Mun loba teuing nginum cai wortel bakal kumaha?
(Kalau terlalu banyak minum air wortel menyebabkan apa?)
Jawaban: Matak karacunan.
(Membuat keracunan)

3) Kasakit naon waé nu bisa diubaran ku wortel?
(Penyakit apa saja yang bisa diobati dengan wortel?)
Jawaban: Bisa ngajaga awak urang tina demam, salésma, jeung bronhitis.
(Bisa menjaga badan kita dari demam, flu, dan bronhitis.)

Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V hlmn. 51-52

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS