Preposisi Monomorfemis dalam Bahasa Sunda dan Contoh Penerapan dalam KalimatPreposisi monomorfemis adalah preposisi yang bentuknya secara morfologis terdiri atas satu buah morfem. Preposisi monomorfemis bahasa Sunda adalah sebagai berikut.
 

keur 'untuk'
Contoh: Ieu duit ti Bapa téh keur manéh
(Ini uang dari Bapak buat kamu)

pikeun 'untuk'
Contoh: Urang diajar soson-soson téh pikeun pikahareupeun.
(Kita belajar sungguh-sungguh untuk masa depan)

jeung 'dan'
Contoh: Urang tadi geus dahar jeung babaturan
(Saya tadi sudah makan dengan teman)

saban 'setiap'
Contoh: Saban poé manéh mah hayoh wé nempoan postingan Instagram mantan
(Setiap haru kamu tuh liatin aja postingan instagram mantan)

sabab 'sebab, karena'
Contoh: Manéh katingali ngalamun terus téh sabab hayoh mikiran wae si éta, nya?
(Kamu terlihat ngelamun terus karena mikiran terus si dia, ya?)

ka 'ke'
Contoh: Béjakeun ka Mang Udin, engké soré jadi kituh nguseup.
(Kasih tahu ke Mang Udin, nanti sore jadi mancing ikan)

ku 'oleh, dengan'
Contoh: Rék ku saha deui nu ngurus kolot lamun lain ku anakna?
(Sama siapa lagi yang ngurus orang tua kalau bukan oleh anaknya?)

dina 'pada'
Contoh: Dina haté kuring, anjeun tetep widadari.
(Dalam hatiku, kamu tetap bidadari)

ceuk 'menurut'
Contoh: Ceuk urang mah, manéh mending tong miluan ngojay, bisi tilelep.
(Menurut saya, kamu lebih baik jangan ikut berenang, takut tenggelam)

sakuliah 'seluruh'
Contoh: Di sakuliah dunya, mung anjeun nu paling geulis.
(Di seluruh dunia, hanya kamu yang paling cantik)

kana 'pada, ke'
Contoh: Imutna matak nyeérédét kana haté.
(Senyumnya bikin mendesir ke hati)

kawas 'seperti, bagai, umpama'
Contoh: Ari geus paséa téh, kawas anjing jeung ucing.
(Kalau sudah bertengkar, seperti anjing dan kucing)

saperti 'seperti, bagai, umpama'
Contoh: Turutan yeuh carana saperti kieu!
(Ikutin nih caranya, kayak seperti begini!)

jiga 'seperti, bagai, umpama'
Contoh: Éta si Akang kasépna jiga Leonardo di Caprio.
(Itu si Akang gantengnya seperti Leonardo di Caprio)

batan 'daripada'
Contoh: Mending hasil saeutik berkah, batan duit loba tadi ladang korupsi!
(Mending hasil sedikit berkah, daripada uang banyak tapi hasil korupsi!)

iwal 'kecuali'
Contoh: Kabéh marawa HP, iwal urang teu mawa téh.
(Semua membawa HP, kecuali saya yang gak bawa)

nu 'yang'
Contoh: Nu ngaku geulis téh saha sih?
(Yang ngaku cantik tuh siapa sih?)

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS