Menyesuaikan Perubahan Kata dalam Kalimat Bahasa SundaMenyesuaikan kata dalam kalimat (perubahan kata kerja dalam bahasa Sunda)

1. dieusian → ngeusian (diisi - mengisi)
Unggal logak congklak dieusian ku kewuk
(Setiap lubang congklak diisi sama kewuk/cangkang kerang.)
Barudak ngeusian unggal logak congklak ku kewuk
(Anak-anak mengisi setiap lubang congklak dengan kewuk.)


2. dipaké → maké
(dipakai - memakai)
Bal leutik jeung kewuk dipaké dina kaulinan éncrak.
(Bola kecil dan kewuk dipakai dalam permainan encrak.)
Kaulinan éncrak maké bal jeung kewuk
(Permainan encrak memakai bola dan kewuk.)

3. diawurkeun → ngawurkeun (disebarkan - menyebarkan)
Kewuk diawurkeun ka luhur bari ngalungkeun bal.
(Kewuk disebarkan ke atas sambil melempar bola.)
Barudak ngawurkeun kewuk ka luhur bari ngalungkeun bal.
(Anak-anak menyebarkan kewuk ke atas sambil melemparkan bola.)

4. dicokotan → nyokotan (diambil-mengambil)
Kewuk nu acak-acakan téh kudu dicokotan hiji-hiji.
(Kewuk yang acak-acakan harus diambil satu-satu.)
Barudak kudu nyokotan kewuk nu acak-acakan hiji-hiji.
(Anak-anak harus mengambil kewuk yang acak-acakan satu-satu.)

5. dirawu → ngarawu (diambil semua - mengambil semua)
Kewuk téh terus dirawu ku barudak awéwé.
(Kewuk harus diambil semua sama anak perempuan.)
Barudak awéwé terus ngarawu kewuk.
(Anak-anak perempuan terus mengambil semua kewuk.)

6. diperlukeun → merlukeun (diperlukan - memerlukan)
Dina kaulinan éncrak biasana diperlukeun batur duaan atawa tiluan.
(Dalam permainan encrak biasanya diperlukan pemain dua atau tiga orang.)
Kaulinan éncrak biasana merlukeun batur duaan atawa tiluan.
(Permainan encrak biasanya memerlukan pemain dua atau tiga orang.)

7. digunakeun → ngagunakeun (digunakan - menggunakan)
Dina kaulinan éngklék téh digunakeun batu.
(Dalam permainan engklek digunakan batu.)
Barudak ngagunakeun batu dina kaulinan éngklék.
(Anak-anak menggunakan batu dalam permainan engklek.)

8. dialungkeun → ngalungkeun (dilemparkan - melemparkan)
Ari batu téh dialungkeun sina padeukeut-deukeut kana tanda.
(Batu yang dilemparkan supaya mendekati ke tanda.)
Barudak ngalungkeun batu sina padeukeut-deukeut kana tanda.
(Anak-anak melemparkan batu supaya mendekati ke tanda.)

9. disimpen → nyimpen (disimpan - menyimpan)
Batu disimpen dina tonggong dampal suku.
(Batu yang disimpan di punggung telapak kaki.)
Barudak nyimpen batu dina tonggong dampal suku.
(Anak-anak menyimpan batu di punggung telapak kaki.)

10. dijungjungkeun → ngajungjungkeun (diangkat - mengangkat)
Tonggong dampal suku dijungjungkeun saeutik ka luhur.
(Punggung telapak kaki diangkat sedikit ke atas.)
Barudak ngajungjungkeun tonggong dampal suku saeutik ka luhur
(Anak-anak mengangkat punggung telapak kaki diangkat sedikit ke atas.)

Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V hlmn. 6-7

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS