Mengenal Kata Tanya dalam Bahasa Sunda dan Contoh dalam KalimatKalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu menggunakan intonasi naik, menggunakan kata tanya.
 

Berikut ini macam-macam kata tanya dalam bahasa Sunda.

1. Naon
Untuk menanyakan objek barang, hal, binatang, tumbuhan. Variasi lain, ku naon?
Contoh kalimat:
- Naon waé nu kudu dibawa isuk ka lembur téh?
(Apa saja besok yang harus dibawa ke kampung?)
- Ku naon manéh bet ngalamun waé?
(Mengapa kamu melamun saja?)

2. Saha
Untuk menanayakan orang/subjek.
Contoh kalimat:
Saha nu malédog kaca jandéla tadi peuting?
(Siapa yang melempar kaca jendela tadi malam?)

4. Mana
Untuk menanyakan tempat atau hal
Contoh kalimat:
Di mana HP manéh téh leungitna?
(Di mana HP kamu hilangnya?)

5. Iraha
Untuk menanyakan waktu
Contoh kalimat:
Iraha nya urang bisa boga kabogoh kawas batur?
(Kapan ya saya punya pacar kayak orang lain?)

6. Naha
Untuk menanyakan sebab atau kelakuan
Contoh kalimat:
Naha manéh ujug-ujug indit basa ku urang disampeurkeun?
(Kenapa kamu tiba-tiba pergi waktu saya dekati?)

7. Kumaha
untuk menanyakan cara atau keadaan
Contoh kalimat:
Kumaha carana nya sangkan manéhna bisa bogoheun ka urang?
(Bagaimana caranya ya supaya dia bisa jatuh cinta sama saya?)

8. Sabaraha
Untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Kalau sabaraheun, untuk jumlah total.
Contoh kalimat:
Mang, sabarahaan ieu harga kaos téh?
(Mang, berapaan ini harga kaos?)
- Jadi sadayana jumlah balanjaan abdi sabarahaeun, Pa?
(Jadi semuanya jumlah belanjaan saya berapa, Pak?)

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS